500 000 EUR innovatiivisen investointihankkeen rahoittaminen
Taustaa
Ratkaisu