Whynot Grow Palvelun ja verkkosivuston käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sovelletaan Whynot Grow:n rahoitusvaihtoehtoja käsittelevää verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu/Palvelut”) sekä verkkosivuston käyttöön. Käyttämällä Palvelua ja verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelun sisältö on Whynot Grow:n tekemä kooste kolmannen tuottamasta ja julkaisemasta materiaalista. Whynot Grow ei anna Palvelun sisällölle minkäänlaista takuuta eikä annettuja tietoja voida pitää lupauksena rahoituksesta.

Immateriaalioikeudet

Verkkosivuston ja Palvelun sisällön omistaa ja tekijänoikeudet kuuluvat Whynot Grow Oy:lle (jäljempänä Whynot Grow). Verkkosivustolla ja Palvelussa käytetty WHYNOT GROW tavaramerkki on Whynot Grow:n omistama. Verkkosivustolla ja Palvelussa käytetään myös muita tunnuksia. Immateriaalioikeudet näihin tunnuksiin kuuluvat kolmansille osapuolille.

Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Verkkosivuston ja Palvelun sisältämiä tietoja saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Vastuunrajoitukset

Palvelun ja verkkosivuston sisältö toimitetaan ”sitoumuksetta ja sellaisenaan”. Palvelussa esitettyjä tietoja ei voida pitää Whynot Grow:ta sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Verkkosivustolla ja Palvelussa esiintyvien tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Whynot Grow:lla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, verkkosivuston ja Palvelun sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Whynot Grow:lla on oikeus tuottaa Palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Palvelun sisältöä ilmoituksetta.

Whynot Grow ei vastaa sivuston tai Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, täsmällisyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata. Whynot Grow ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja (mukaan luettuina, ilman rajoituksia, voiton menetyksiin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tietojen menetykseen liittyviä vahinkoja), jotka ovat aiheutuneet siitä, että sivujen käyttäjä on luottanut sivuilla olevaan tietoon tai Palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Palvelun sisältämiä tietoja. Whynot Grow saattaa milloin tahansa ilmoittamatta tehdä muutoksia Palveluun tai sen sisältämiin tietoihin. Whynot Grow ei sitoudu päivittämään Palvelun sisältämiä tietoja.

Whynot Grow:lla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Whynot Grow pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Whynot Grow:n normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun sisällön muutos aiheuttaa keskeytyksen, Whynot Grow pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Whynot Grow ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Whynot Grow suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Whynot Grow ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Henkilötietojen käsittely

Joissakin verkkosivuston osissa voidaan pyytää antamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön yhteydessä. Whynot Grow käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Kerättyjä tietoja voidaan tallentaa Whynot Grow:n henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään selosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Whynot Grow:hon. Whynot Grow oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Henkilötietoja käsitellään Whynot Grow:n asiakassuhteiden ylläpitoa ja palveluiden toimittamista varten sekä mahdolliseen asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Lisätietoja on saatavissa Whynot Grow:n tietosuojaselosteesta.

Evästekäytännöt

Verkkosivustolla käytetään evästeitä Whynot Grow:n palveluiden toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

Kolmansien osapuolten sisältö

Palvelussa esiintyy linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin. Whynot Grow ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevat säännöksiä lukuun ottamatta. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Whynot Grow Oy 28.11.2018